Građevinski materijal

Znate li koji je najstariji građevinski materijal, prvi koji je čovek koristio kako bi sagradio sebi kakav zaklon? Kamen. Još u stara vremena, čovek je prestao da  sklonište pronalazi samo u već postojećim prirodno formiranim pećinama, već je počeo da koristi zemljane materijale (glinu) i kamen kako bi sam sebi formirao zaklon. Dakle, zemljani materijali u kombinaciji sa kamenom bili su osnovni građevinski materijal naših dalekih predaka. Vremenom, oni su počeli da koriste i druge materijale koji su im takođe bili dostupni dirketno iz prirode. Jedan takav prirodni građevinski materijal koji ima izuzetno dugu istoriju upotrebe je, naravno drvo. Kolibe i šatorske konstrukcije oduvek su bile veoma jednostavne za izgradnju, a kako naši preci tada nisu imali raznorazne alatke, drvo je bilo najzgodnije za iskorišćavanje. Iako ovi prirodni građevinski materijali imaju tako dugu istoriju korišćenja, oni su mnogim ljudima i dan, danas omiljeni. Ljudima koji su naklonjeni prirodi, nikakvi veštački materijali i moderne gradnje ne mogu zameniti prelepe brvnare izgrađene samo od drveta i kamena. I zaista, kada  se malo bolje zamislimo čini se da nam ništa ne može pružiti tako toplu atmosferu, kao što su ovi najstariji prirodni građevinski materijali.

Iz ovog kratkog osvrta na istoriju građevinskih materijala uvideli smo bar jednu njegovu podelu prema poreklu – podelu na prirodne i veštačke materijale. Gore navedeni materijali (kamen, glina, drvo) su naravno, prirodni materijali. Poznati veštački materijali (oni koje je čovek sam stvorio) su staklo, beton, razni keramički materijali, itd.

Osim ove podele prema poreklu, razlikujemo i druge vrste podela kao što je podela građevinskog materijala prema nameni, te tu imamo materijale koji se koriste za visokogradnju i niskogradnju. Zatim imam podelu građevinskog materijala prema sastavu, a tu se oni dele na proste i složene materijale. Prosti materijali se sastoje od jednog osnovnog materijala, za razliku od složenih koji se sastoje od više različitih materijala. Složeni se nazivaju još i kompozitni materijali, a jedan od najpoznatijih primera takvog materijala je beton (nastaje mešanjem cementa, šljunka i vode).  Razlikujemo i podelu materijala prema konstruktivnim karakteristikama na vezivne i noseće materijale.

Svaki građevinski materijal ima svoje hemijske, fizičke, tehnološke i mehaničke karakteristike. Na osnovu tih karakteristika materijali se biraju za određenu namenu. Svaki materijal ima svoju važnu ulogu i primenu u građevinarstvu. Među najkorišćenijim građevinskim materijalima nalaze se: beton, cement, drvo, kamen, čelik, kreč, šljunak, pesak,  gips, opeka, staklo…

Kod nas možete pronaći sve ove građevinske materijale viskog kvaliteta i po najpovoljnijim cenama! Ukoliko Vam je potreban savet oko odabira adekvatnog materijala za Vašu gradnju, sa nama se možete besplatno posavetovati oko izbora. I za sve ostale informacije u vezi materijala koje nudimo, stojimo Vam na raspolaganju. Ne oklevajte da nas pozovete, jer godine iskustva u ovom poslu mogu Vam pružiti pravi profesionalni savet!